Hedret av klubben for stor innsats for idrett og folkehelse

– Overraskende, sier hun selv. Fullt fortjent, hevder nok alle andre.

Ann Cathrin Fossum hedrets for innsatsen hun legger ned for idrettsaktiviteten i Åsen.  Foto: IL Aasguten

Sport

Ann Cathrin Fossum (39) fra Åsen hedres av IL Aasguten.

Under årsmøtet til idrettslaget mottok hun en hedersdiplom for innsatsen.

– Her har IL Aasguten en ildsjel som legger ned ekstra innsats og som skaper mye som kommer oss alle tilgode. Hedersdiplomet tildeles medlemmer av laget som har gjort seg særlig bemerket som utøver innenfor aktiv idrett og/eller administrasjon, informerer idrettslaget.

Primus motor

Ann Cathrin Fossum omtales gjerne som en primus motor for folkehelsa i bygda.

Det er er fullt forståelig.

39-åringen var sentral da treningssenteret i Åsen ble etablert for fem år siden, og hun holder fortsatt sambygdingene i form ved å stille som instruktør og trener, samt at hun i alle år har vært styreleder for senteret.

Kanskje blir fasilitetene også ytterligere forbedret.

- Vi jobber med planer om utbygging, nettopp for å få litt større og utvidete lokaler. Det er så mange som trener, så vi skulle hatt litt bedre plass, forteller hun.

Snart 20 turstier

Samtidig er det flere grunner til å applaudere Fossums innsats for folkehelsa. Ikke minst har hun vært en av dem som har gått i bresjen for de mange turstiene i Åsen. Til nå er det ryddet stier og etablert 16 ruter. Målet er 20, og de fire siste håper hun kommer på plass i løpet av sommeren.

- Bare vi finner ut hvor de skal være, kommenterer hun. Men fryker ikke, for tipsene og forslagene renner inn.

Ikke nok med det, men Ann Cathrin Fossum sto også veldig på for å få realisert trimtrappa i Torhaugen, her i spann med Anne Grete Nyborg. Ei trimtrapp som åpnet i fjor høst, og som har vist seg å bli et svært ettertraktet mosjonsmål, hyppig benyttet også av skoleklassene.

Fossum lover å bli med til det beste for idrettslagets aktiviteter og folkehelsa også i fortsettelsen.

- Jeg synes det er veldig artig å bidra, sier hun.
Går sin egen sti for andre

Fire drevne kvinner har sørget for et tursti-tilbud man ikke har sett maken til på Åsen. De ønsker å vise fram bygda for både åsbygg og folk utenfra.