Over 50 lyttere har gitt sin dom. Nå tar redaksjonen flere grep.

Johannes Strand og Håkon Pallin Kjeldsen er programledere i fotballpodkasten #innspark.  Foto: Kristian Stokdahl

Sport

I forbindelse med at Mediehuset Innherreds podkast #innspark fyller ett år, så har redaksjonen gjennomført en spørreundersøkelse til våre lyttere. 56 respondenter har deltatt i undersøkelsen. Selve undersøkelsen besto av seks spørsmål med svaralternativer, og et åpent spørsmål helt til slutt. Respondentene hadde for øvrig muligheten til å hoppe over spørsmål.