Dobbel heder til ildsjel i idretten

Tor Ove Hallem (til venstre) er årets idrettsildsjel i Verdal. Leder i Verdal idrettsråd, Paul Elvebø, sier at de var helt enige om å gi ham prisen. 

Sport

Tradisjonen tro skal Verdal idrettsråd dele ut en ildsjelpris i forbindelse med kommunens prisutdelingsarrangement på Stiklestad før jul.