I 50 år har de hatt en viktig rolle i verdalssamfunnet

Avtroppende ordfører Bjørn Iversen synes idrettsrådets rolle bare har blitt mer betydningsfull de 14 årene han har vært kommunens øverste politiske leder.  Foto: Eva Kristin Bjørvik

Sport

1. oktober var det 50 år siden Idrettens Kontaktutvalg i Verdal ble stiftet, det som i dag heter Verdal idrettsråd. Den eksakte datoen er noe usikker, men presseomtale fra 1969 tilsier at det skjedde en gang mellom juli og desember, og for et par år siden ble det i samråd med idrettskretsen vedtatt at 1. oktober er stiftelsesdatoen.