Lover Ti på topp i fire år til - minst

Våttåhaugen, det aller mest populære toppturmålet i Verdal. 

Sport

Nylig ble samarbeidsavtalen mellom Verdal idrettsråd og bedriftsidretten revidert, og den nye avtalen erstatter den tidligere avtalen fra 2015.

Av den reviderte avtalen går det frem at bedriftsidretten og idrettsrådet samarbeider om et digitalt, nettbasert tilbud om Ti på topp i Verdal, og som nettsted brukes bedriftsidrettens nasjonale Ti på topp-plattform.

Ti på topp organiseres gjennom en egen komité med leder fra bedriftsidrettskretsen, der Verdal idrettsråd er representert. Begge partene skal profileres i arbeidet.

Inntektene og utgiftene til Ti på topp skal administreres over en egen konto som bedriftsidrettskretsen eier. Intensjonen er å bygge en egenkapital på inntil 50.000 kroner, til dekning av utgifter påfølgende år. Egenkapitalen skal føres som en avsetning i bedriftsidrettskretsens regskapsoversikt, og defineres for hvert år. Skulle det bli et overskudd når administrasjonskostnader er trukket fra, skal partene dele dette likt mellom seg.

Regnskapet er det bedriftsidrettskretsen som skal føre, etter sine rutiner og sin revisjon.

I praksis betyr avtalen at det blir Ti på topp i fire nye år, selv om partene ifølge avtalen har anledning til å si opp avtalen skriftlig, med seks måneders varsel. Det er også anledning til å justere avtalepunktene etter gjensidig enighet mellom partene. Også ved opphør av avtalen skal eventuelle midler til gode deles likt.

– Dette er en gladnyhet. Ti på topp er god folkehelse, uttrykker leder i Verdal idrettsråd, Paul Elvebø.