Har mer enn halvert antall liggedøgn, men Venstre krever gjennomgang i kontrollutvalget.

Karl Meinert Buchholdt er gruppeleder i Levanger Venstre, og reagerer på behandlingen av antall liggedøgn i Levanger kommune.   Foto: Erlend Aune

Sport

Levanger Venstre ber kontrollkomiteen i Levanger om å ta en gjennomgang av kommunens kapasitetsplanlegging for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Levanger kommune har i flere år hatt mange pasienter som har ligget utskrivningsklare ved Sykehuset Levanger, noe som har medført mange betalingspliktige liggedøgn. For å få bukt med problemet vedtok driftskomiteen nylig å kjøpe ledige plasser ved Betania Sparbu for å redusere overligger-antallet ved sykehuset. Ordningen er begrenset til fem måneder og har et utgiftstak på 100.000 kroner.

Antallet liggedøgn har de siste årene vært:

  • 2014: 340
  • 2015: 500˂
  • 2016: 726
  • 2017: 1108
  • 2018: 820
  • 2019: 475

– Selv om det siden 2017 har vært en betydelig nedgang i antallet liggedøgn for utskrivningsklare pasienter, er tallet fremdeles høyere enn i 2014. Det rapporteres fra Levanger sykehus at de utskrivningsklare pasientene ofte blir plassert på korridor, og at de tar mye kapasitet i sykehuset på bekostning av andre pasienter, skriver Buchholdt i brevet til kontrollkomiteen.Kommunens eget ansvar

Venstre sier i brevet til kontrollutvalget, datert 1. mars, at det er kommunens eget ansvar å ha et mottaksapparat for utskrivningsklare pasienter, og i driftsutvalgets sak 07/20 besluttet Levanger kommune å kjøpe sykehjemsplasser ved Betania Sparbu «for å redusere antallet «overliggere» ved Sykehuset Levanger, da kommunen ikke greier å få plass et tilfredsstillende tilbud i egen regi», ifølge brevet.

Levanger kommune har gjennom flere år ikke hatt kapasitet til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter. Tross i en nedgang fra toppen i 2017, på 1.108 liggedøgn, mener Buchholdt at antallet er for høyt.

– Selv om tallene for 2019 er det laveste tallet fire år, er det fremdeles langt frem til tallet for 2014 som var 340 liggedøgn. Dette tilsier at kapasitetsplanleggingen innenfor sektoren bør bli gjennomgått av kontrollutvalget.