Tar sin del av ansvaret for millionunderskuddet, men mener at styret har gjort en god jobb de to siste årene

Robert Eriksson gir seg som styreleder etter fire år i sjefsstolen på Moan. Han etterlater seg blodrøde tall, men mener styret ikke kunne gjort ting så mye annerledes. 

Sport

– Jeg mener styret har gjort en god jobb ut fra de rådende forhold. Vi har gjennom fjoråret gjort mange tiltak – både med tanke på å redusere kostnader og øke inntektene. Så derfor er jeg tydelig på at styret ikke har sovet i timen.