Åpner for å trene på fotballbaner - under klare forutsetninger

Tre spillere med minst en meters avstand, det blir nå lov så frem baneeier ikke sier nei. Her fra en A-lagstrening i Verdal i fjor.  Foto: Johannes Strand

Sport

Diskusjonene har gått den siste tiden om bruk av fotballbaner til trening under koronapandemien.

Nå har NFF Trøndelag gått ut med klare regler gjeldende for hele fotballkretsen.

Et viktig poeng er riktignok at BANEEIER må ha godkjent at banen kan brukes. Hvis kommunen eller en klubb som eier sin egen bane har stengt banen, så må man forholde seg til dette og kan ikke bruke banen.

Følgende melding ble fredag lagt ut av lederen i fotballkretsen på deres Facebook-side:

Tilgang til og bruk av fotballbaner i NFF Trøndelag fra og med fredag 20.03.20.

Vi står alle i en krevende tid med store utfordringer. I den sammenheng er ikke idrett det aller viktigste men samtidig vil idrett og fysisk aktivitet kunne bidra til å lette litt på de innstramminger vi for øvrig som samfunnsmedlemmer opplever her og nå.

En krevende utfordring i dagens situasjon er at ulike aktører kommuniserer ulikt om samme sak. Det er bortimot umulig å få ulike aktører til å sende samme type signaler og i vår sammenheng til fotballspillere og bruken av fotballbaner.
NFF Trøndelag ønsker med denne meldingen å bidra til at kommunikasjonen blir mer enhetlig og omforent – slik at våre medlemmer lettere forstår hva de skal forholde seg til og at vi får en mest mulig lik praksis innenfor de rammer som er satt av myndighetene.

Ut fra retningslinjer gitt av FHI skal vi alle skal holde minimum 1 meters avstand fra hverandre og ikke være samlet i større grupper. Størrelse på gruppen er angitt til 3 personer.
Gitt at baneeiere (kommuner/klubber) tillater bruk av fotballbanen så er våre retningslinjer fra nå av at banene kan brukes til egenaktivitet enten alene eller mindre grupper inntil 3 personer gitt følgende kriterier:

Baneeier har godkjent at banen kan brukes. Hvis baneeier har stengt banen så må man forholde seg til dette og da ikke bruke banen

Det skal IKKE foregå organisert fotballtrening i breddefotballen på noen baner ut april måned eller frem til annen melding blir gitt av Norges Fotballforbund/Norges Fotballforbund Trøndelag. Det er klubbenes ansvar å følge opp at det ikke foregår organisert trening

Avstand mellom hver person i gruppen må hele tiden være minimum 1 meter dvs. at det ikke skal forekomme dueller mot hverandre, tacklinger, driblinger o.l. nærkontaktsituasjoner.

Inntil 4 grupper (med inntil 3 personer i hver gruppe) kan være på en bane samtidig og disse gruppene skal fordele seg på hver sin ¼ av banen dvs. med god avstand mellom gruppene

Hvis en ball spilles fra en gruppe til en annen gruppe så skal den gruppen som «mottar» ballen spille ballen tilbake. Man skal med andre ord ikke oppsøke en annen gruppe for å få hentet en ball. Den gruppen som «mottar» en ball fra en annen gruppe sørger for at ballen spilles tilbake til gruppen som «mistet» sin ball.

Hver gruppe skal ikke bruke banen mer enn 90 minutter. Dette for å sikre at flere grupper kan bruke banen etter hverandre og det ikke oppstår kø for å bruke banen

Vi håper vi med dette har bidratt til retningslinjer som ivaretar at barn og unge nå har et stort behov for å være i fysisk aktivitet - samtidig som vi får en god praksis rundt dette. Skulle de neste dagene vise at dette ikke fungerer og det oppstår gjentatte brudd på intensjonene og retningslinjene så forbeholder vi oss retten til å endre våre retningslinjer.

Vis respekt for hverandre gjennom å ta vare på deg selv og ta ditt ansvar!

Med vennlig hilsen

Jan-Roar A. Saltvik, daglig leder, NFF Trøndelag