Verdal IL tok grep, og bedret resultatet med 650.000 kroner

Verdal IL med styreleder Roger McKellar og nestleder Heidi Olsen i spissen, har måttet gjøre store omveltninger i driften, men nå ser situasjonen forholdsvis lys ut for idrettslaget.  Foto: Roger M. Svendsen

Sport

I 2018 ble det klart at Verdal IL var i dyp økonomisk krise, og klubben strevde både med å ha oversikt og hadde et blytungt momskrav hengende over seg. Der fikk de til slutt medhold i sin tolkning av regelverket, og slapp unna størsteparten av kravet på 2,6 millioner kroner.