Premiert for sitt smittende humør. Og det var bare en av mange årsaker til anerkjennelsen.

Amund Solli har oppnådd en rekke gode resultater med sykkelen, men hans egenskaper som godt forbilde ble også trukket fram da Skogn idrettslag hedret ham med innsatspokal. 

Sport

– Stort engasjement, inkluderende vesen, smittende godt humør og gode resultater. Amund en veldig fin type, også i treningssammenheng. Han bryr seg om alle og bidrar til trivsel og treningsglede i hele klubben. Amund er et forbilde på mange vis både som utøver og som person, som lærer på barnetrinnet ved Skogn barne- og ungdomsskole er han også en bidragsyter for barna og deres aktive hverdag, roser Skogn idrettslag.