Breddeidretten stiller seg uforstående til sein oppstart. Dette sier kommuneoverlegen.

Flere i breddefotballen er bekymret for frafall. Spesielt blant de yngre.  Foto: Arkiv

Sport

Tidligere i juni kom det fram at store deler av breddeidretten ikke vil kunne foregå igjen før tidligst 1. september på grunn av koronaviruset. Idrettsledere- og klubber over hele landet har reagert kraftig på det regjeringen har kommet med.