Har ønskene klare for Stiklestad - her er ett av dem

En basishall, som denne i Terningen arena på Elverum, står høyt på lista over det idretten ønsker seg ved den nye skolen på Stiklestad. Idrettsrådet tenker at tribunen kan sløyfes og istedet erstattes av lagerrom med plass for litt publikum oppå, slik som til venstre i bildet.  Foto: Terningen Arena

Sport

I sommer ble tomtevalget for nye Stiklestad og Leksdal skole vedtatt i kommunen. Politikerne gikk i mot rådmannens innstilling, og vedtok en lokalisering som gjør det mer aktuelt å bygge idrettsanlegg i tilknytning til skolen.