Eva Kristin er pensjonert sykepleier. Nå er hun reservemamma for disse gutta