INNSPARK: Tapet kom til slutt - her er reaksjonene