Ungdommene ordnet det meste da deltakerne skulle finne frem på Øra

foto