Solid overskudd i korona-året gir grunn til å smile

foto