Står i fare for å bli degradert - har tro på gehør hos kommunen

foto