Sprek har fått et nytt kvalitetsstempel - som det første senteret av sitt slag i Europa