Sander har tatt juleferie og er tilbake i trehusbyen