Har tatt kvantesteg - en utvikling de fleste bare kan drømme om

foto