Nytt initiativ fra idrettslaget skal senke terskelen for å bli med på laget