Breddeidretten stiller seg uforstående til sein oppstart. Dette sier kommuneoverlegen.

foto