De har tatt det ekstra langt - men nå vil Verdal og Levanger gi både skoler og frivillighet innblikk i alle mulighetene

foto