Det blir en kjempe-utbygging av denne skolen, med en ny hall mange vil bruke

foto