Legendesønn prøvespilte i LFK - signerte for annen klubb