Stadig flere ser nytten av dette i Verdal - også levangsbygg og inderøyninger