Skal øke budsjettet med ti millioner: – E vi steintoillått?