De gjorde en lønnsom boliginvestering - men havnet de likevel på feil side?