Odelsgutten satser hardt på annen arena. Nå drar han til USA for å ta neste steg