Det denne gjengen bidrar med, kan ikke måles i penger

foto