Slo sterkt tilbake etter sykdom og leverte nytt godt løp