Når oppkjøringen til 2014-sesongen nå er i gang for fullt, er det med en helt annen struktur i organisasjonen enn hva tilfellet har vært tidligere.

– Ressursene har til dels vært der før også, men nå setter vi ting mer i system og bygger en mer robust organisasjon, sier styreleder for senior herrer og administrativ leder i sportslig avdeling i Verdal IL fotball, Tor Ove Nesset.

Gripe sjansen

Samtidig økes budsjettet for A-lag herrer med 1,2 millioner kroner i forhold til i fjor, og vil i år være på 3,1 millioner kroner.

– Vi sier ikke at vi skal bruke så mye penger, men i budsjettet ligger det en mulighet for å gripe sjansen hvis den byr seg, forklarer Nesset. At klubben må regne med økte utgifter som følge av betydelig flere lange reiser enn i fjor, er derfor i utgangspunktet ikke den viktigste årsaken til den relativt store økningen.

Stort potensial

Da Nesset kom inn på ledersiden i klubben i fjor vår gikk han umiddelbart i gang med å utarbeide en sportsplan i samråd med åtte-ti andre. I august var planen i det store og hele spikret. Klubbens uttalte mål er å være best i Nord-Trøndelag på herresiden. For å nå det målet er det avgjørende å tilrettelegge slik at flere seniorspillere kan være med lenger. Blant annet i form av treningstider.

– De siste sju årene har klubben hatt 16 spillere på aldersbestemte landslag eller i klubber på de to øverste nivåene i Norge. Utfordringen er å få ut det potensialet vi ser nedover i rekkene også på A-lagsnivå, konkluderer han.

Næringsliv og samfunn

På sponsorsiden er klubben i ferd med å lage tydelige konsept, alt etter om det dreier seg om tradisjonell «støttesponsing», eller om næringslivet ønsker seg partneravtaler. For det siste kan for eksempel utvekslings- og rekrutteringsavtaler være mulig, hvor bedrifter gjennom et tett samarbeid med klubben kan sikre seg god og kvalifisert arbeidskraft.

- Vi har 700-800 aktive i hele klubben, og alt i alt berører idrettslaget hverdagen til minst 2.500 personer i kommunen. Det er klart at da bør det være muligheter for å knytte Verdal IL enda tettere opp mot hele verdalssamfunnet, mener Tor Ove Nesset.

Ønsker seg forsterkninger

A-lagstrener Trond Viggo Toresen bedyrer at laget ikke har noen planer om å gjøre det dårligere enn i fjor.

– Jeg vil ikke kalle oss en opplagt opprykkskandidat i øyeblikket, men alle spillerne kan bli bedre individuelt enn i fjor, og vi kan bli bedre som lag. Det kan være nok, samtidig som jeg naturligvis har lyst på forsterkninger. Det er imidlertid uaktuelt å «fylle opp stallen» med spillere utenfra, lover Toresen.

Nærmer seg perfekt

Selv drar han alene opp snittalderen med ett år, idet det ikke er noen andre som er eldre enn 28 år gamle. Kontinuiteten i spillergruppa de siste årene gjør imidlertid at laget nå nærmer seg en perfekt alderssammensetting.

– Jeg føler også at vi har tatt store steg på det å ta ansvar for oss selv og hverandre, og framstår som en «fit» og seriøs treningsgruppe.

Supporterklubb og -sang

I torsdagens papiravis kan du lese hele sakskomplekset om satsingen i klubben. Det som ikke er nevnt der er at det er i ferd med å bli opprettet en egen supportergruppe for klubben. Dessuten er guttene i A-stream godt i gang med å lage en splitter ny supportersang.