Du kan skifte ektefelle, bil eller bolig - men ikke dette