Fellesforbundet ønsker å opprette en egen pensjonskasse for at fagbevegelsen skal få mer kontroll over arbeidstakeres pensjoner. Det kan bli en hard nøtt å knekke i vårens tariffoppgjør.

NHO har allerede gjort det klart at det ikke kommer på tale å få tjenestepensjonsordningene i privat sektor inn i tariffavtalene. Dette skal ligge under arbeidsgivernes styringsrett, skriver Klassekampen.

Går sammen

Men Fellesforbundet har fått med seg motparten i frontfagoppgjøret, Norsk Industri, i arbeidet for å opprette en ny pensjonskasse. Fellesforbundets leder Arne Bakke lover at pensjonskassen skal komme på plass allerede i vår.

– Pensjonspengene tilhører arbeidstakerne. Det er på tide at arbeidstakerne tar styringsretten over egne midler, sier han til avisen.

Alle bedrifter er lovpålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte, og slik det er i dag er det bedriftene som styrer disse ordningene. Bakke og Fellesforbundet vil snu tingene på hodet slik at fagforeningene får mer styring med pensjonene.

Egen kasse

Det skal skje ved at Fellesforbundet og Norsk Industri til våren oppretter sin egen pensjonskasse som tar over alle innskuddspensjonsordningene i industrien. Deretter kan partene i andre tariffområder slutte seg til denne, slik at den nye pensjonskassen til slutt vil kunne omfatte storparten av privat sektor.

Bakke mener at denne ordningen vil føre til økt pensjon for medlemmene ettersom administrasjonskostnadene kan bli langt lavere i en slik felles pensjonskasse.

Han mener at det først og fremst er finansnæringen som vil jobbe mot forslaget.