Vant Bygdakampen og tok med seg skjoldet hjem

foto