Skal tilbakelegge ekstreme distanser til fots: – Det blir et ubehag