Reddet RBK-profilens straffe: – Jeg hadde overtaket fra starten av

foto