Kuldegradene skremte ikke: Disse 109 stilte til start i Levangerkarusellen