Onde tunger vil kanskje ha det til at dette er praktisert på «Plassa» tidligere - men nå er det helt bevisst

foto