Styret redigerte kvinnelagets oppsummering før årsmøtet

foto