Fant lykken på banen. Nå er de nybakte foreldre og gifteklare