Vekker liv i gammel storhet - 26. mai blir en historisk dag

foto