– Målet var en god opplevelse. Dette drømte jeg aldri om