– Til syvende og sist er vi verdalinger alle sammen