Seks år senere er den ene blitt utenlandsproff og den andre blitt botsjef

foto