Trøndelags beste fot? – Jeg tror nesten jeg får si at hun har det fra mora

foto