Leirådalingen har vært sentral i snuoperasjonen, men nå kan det være slutt

foto