Friskmeldt fra korona til den avgjørende kampen

foto