Bygdeklubber glad for gratis halleie - men peker på ett problem

foto