Svenske importer og Midt-Nytt ikke nok for Steinkjer: Verdal tok første stikk i 2020

foto